SEBAB KEHANCURAN SUATU BANGSA ADALAH KETIKA TIDAK ADA HUKUM YANG ADIL ATAU PENERAPANNYA DENGAN ZHALIM

Publikasi: Kamis, 15 Rabiul Awwal 1438 H / 15 Desember 2016 09:20 WIB

Oleh : Ust. Fathuddin Ja’far, MA.

zhalim(MTF) Diriwayatkan dalam Kitab Shahih Imam Al-Bukhari bahwa kaum Quraiys pernah disibukkan oleh kasus pencurian seorang wanita dari suku Makhzumi (suku terhormat). Mereka berkata :

Siapa yang mau dan berani membicarakannya dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam (agar dapat pengampunan hukum) tidak lain adalah Usamah kekasih Rasulullah. Lalu Usamah menyampaikannya kepada Rasulullah. Maka Rasulullahpun berkata : Apakah Anda ingin memberikan syafaat (penghapusan/pengampunan) dalam penerapan salah satu dari hukum Allah?

Rasulullah berdiri dan berkhutbah di hadapan para Sahabat sambil berkata :

Wahai manusia.. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian tersesat (dalam riwayat lain : hancur) disebabkan apabila yang mencuri itu dari kalangan terhormat mereka biarkan. Dan apabila yang mencuri itu dari kalangan yang lemah mereka terapkan hukum atasnya.

Demi Allah, sekiranya Fathimah Binti Muhammad mencuri, pasti Muhammad potong tangannya. (Hadits Riwayat Imam Bukhari)

Yaa Allah.. Selamatkan negeri ini dari kezaliman hukum dan kezaliman penerapannya..

(saef/mtf-online.com)